Att köpa en fastighet i Spanien är inte det enklaste.

Påståendet att den spanska byråkratin är en djungel, är tyvärr sant, oavsett om du kan språket eller inte. Med vår professionella hjälp, kan du vara säker på det du köper. Vi undersöker huruvida fastigheten har embargon och huruvida skatter, avgifter och andra räkningar är betalda. Vi assisterar dig hela vägen från det privata köpekontraktet, till undertecknandet av lagfarten inför notarien och slutligen inregistreringen av lagfarten hos landregistret. Vi ordnar även med direktdebitering av alla löpande kostnader från ditt bankkonto.

Vi är med dig hela vägen, från början till slutet av varje ärende!