Detta lagliga meddelande (i fortsättningen, ”Lagligt meddelande”) reglerar användningen av internetportaltjänsten http:// (i fortsättningen, ”Webben”) för CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. med etablerad adress på FERIA DE JEREZ, 15, BAJO-B, FUENGIROLA, MALAGA, ANDALUCIA med CIF B93419158.

Lagstiftning


Generellt sett är relationerna mellan CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. och dess användare av deras telematiktjänster, på webben, omfattade av spansk lagstiftning och domsrätt.
Parterna avstår uttryckligen sin domsrätt och underkastar sig domstolarna i Fuengirola för att lösa eventuella tvister som kan uppstå i tolkningen eller genomförandet av avtalsvillkoren.

Innehåll och användning

Användaren informeras härmed om, och godkänner, att tillträdet till denna hemsida inte på något sätt innebär en början av en affärsrelation med CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L.
Webägaren identifierar sig inte med de åsikter som uttrycks av dess deltagare. Företaget förbehåller sig rätten att göra oannonserade ändringar som det anser lämpliga på sin hemsida och kan ändra, radera eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom den liksom det sätt på vilket de visas eller ligger i deras servrar.

Intellektuell och industriell äganderätt

Den immateriella äganderätten för innehållet på webbsidorna, deras grafiska design och koder ägs av CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. och därför är dess reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller annan verksamhet som kan utföras med innehållet på sina webbsidor, inte ens med hänvisning till källorna, utan skriftligt samtycke från CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. förbjuden. Alla företagsnamn, varumärken eller kännetecken av något slag som finns på företagets websidor tillhör dess ägare och är skyddade enligt lag.

Länkar (links)

Förekomsten av länkar (links) på CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L.´s websida är endast avsett i informationssyfte och förutsätter under inga omständigheter förslag, inbjudan eller rekommendation om dem.

Sekretess och dataskydd

I enlighet med den organiska lagen 15/1999, daterad 13 december, spanska personuppgiftslagen (LOPD) informerar CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. användaren om förekomsten av en automatisk fil med personuppgifter skapad av och för CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. och under deras ansvar och i syfte med att utföra underhåll och hantering av relationen till användare samt informationsarbetet. Vid godkännandet av dessa allmänna villkor kommer CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. behöva några väsentliga uppgifter för att tillhandahålla sina tjänster.

Registrering av datafiler och formulär

Ifyllandet av registreringsformuläret är obligatoriskt för att få tillgång till och för att utnyttja vissa tjänster som erbjuds på webben. Underlåtenhet att lämna de begärda personuppgifterna eller inte acceptera denna dataskyddspolicy innebär att det är omöjligt att prenumerera, registrera sig eller delta i kampanjer som kräver personlig information.
I enlighet med den organiska lagen 15/1999, daterad 13 december, om personuppgiftslagen, informerar vi om att de personuppgifter som erhållits till följd av din registrering som användare, kommer att ingå i en fil som ägs av CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. med C.I.F. B93419158 med adress på FERIA DE JEREZ 15, BAJO-B, FUENGIROLA, MALAGA, ANDALUCIA, som har genomfört de säkerhetsåtgärder som fastställdes i Kungliga Kungörelsen 1720/2007, av den 11 juni.

Noggrannhet och sanningsenlighet i uppgifter som tillhandahållits

Användaren är ensam ansvarig för riktigheten och rättelsen av de inkluderade uppgifterna, vilket befriar CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. från något som helst ansvar. Användarna garanterar och svarar i alla fall för riktigheten, giltighet och äktheten av de erhållna personuppgifterna, och förpliktar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren accepterar att tillhandahålla fullständig och korrekt information i registreringsformuläret. CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. ansvarar inte för sanningshalten i den information som inte är av eget utarbetande eller där annan källa angetts, och ansvarar inte heller för hypotetiska skador som kan härröra från användningen av denna information. CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra eller radera informationen på sin hemsida och kan även begränsa eller inte tillåta tillgång till denna information. CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. befrias från ansvar för eventuella skador eller fördomar som kan drabba användaren till följd av fel, brister eller utelämnande i den information som lämnats av CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. under förutsättning att den kommer från andra källor än CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L.

Cookies

Webbplatsen använder inte cookies, med tanke på sådana fysiska informationsfiler som är inrymda i användarens egen terminal och tjänar för att underlätta användarens navigering genom portalen. I vilket fall har användaren möjlighet att konfigurera webbläsaren på ett sådant sätt som förhindrar installation av dessa filer.

Ändamål

CONSULTING & JOHANSSON S.L.s ändamål är underhåll och hantering av relationen med användaren, liksom informationsarbetet.

Minderåriga

I det fall att någon av våra tjänster riktar sig specifikt till minderåriga kommer CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. begära tillstånd av föräldrar eller vårdnadshavare för insamling av personuppgifter eller, i förekommande fall, för automatisk behandling av uppgifter.

Överföring av uppgifter till tredje part

CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. kommer inte att överföra användarnas uppgifter till tredje part.

Utövande av rätten till tillgång, rättelse, annullering och motstånd

Du kan skicka dina meddelanden och utöva din rätt till åtkomst, rättelse, annullering och motstånd på internetadressen: info@consultingjg.com eller med vanlig post riktat till CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L., Ref. LOPD, FERIA DE JEREZ, 15, BAJO-B, FUENGIROLA, MALAGA, ANDALUCIA. För att utöva dessa rättigheter och i enlighet med Instruktion 1/1998, daterad 19 januari, av dataskyddsmyndigheten, är det nödvändigt att du bestyrker din identitet inför CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. genom att skicka en kopia av id-kort eller annat giltigt identifieringsmedel.

Säkerhetsåtgärder

CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. har enligt lag antagit säkerhetsnivåer för skydd av personuppgifter och försöker installera andra medel och ytterligare tekniska åtgärder till sitt förfogande för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst eller stöld av personuppgifter som lämnats till CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. som inte ska hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som kan uppstå på grund av störningar, utelämnanden, avbrott, datavirus, telefonhaverier eller avbrott i driften av detta elektroniska system som beror på orsaker utanför CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L.; av förseningar eller blockeringar i användningen i det nuvarande elektroniska systemet som orsakas av brister eller överbelastning av telefonlinjer eller överbelastningar i Dataprocesscentret, i internetsystemet eller i andra elektroniska system, samt skador som kan orsakas av tredje part genom olagligt intrång som inte styrs av CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L. Användaren måste ändå vara medveten om att säkerhetsåtgärder för internet inte är ogenomträngliga.

Godkännande och Samtycke

Användaren anser sig ha informerats om villkoren för skydd av personuppgifter, accepterar och godkänner den automatiska bearbetningen av detsamma av CONSULTING JOHANSSON & GOMEZ S.L., i den form och för de ändamål som anges i föreliggande politik för skydd av personuppgifter. Vissa tjänster som tillhandahålls på portalen kan innehålla särskilda villkor med särskilda bestämmelser om skydd av personuppgifter.