Alla icke-residenter som äger en eller flera fastigheter i Spanien är skyldiga att inlämna en årlig skattedeklaration för fastigheten / fastigheterna. Kontakta oss så upplyser vi dig om vad som gäller just för dig. Tillhandahåll oss med de nödvändiga dokumenten, så informerar vi dig om hur mycket skatt du ska inbetala i Spanien.

Om du som icke-resident hyr ut din bostad skall du, förutom den årliga deklarationen, även deklarera din hyresinkomst var 3:e månad.

Enligt den lag som trädde i kraft den 12 maj 2016, skall alla bostäder som hyrs ut kort tid (mindre än 2 månader per hyresgäst) registreras hos myndigheterna och få ett licensnummer, samt uppfylla vissa krav. Vi kan vara er behjälplig med att ansöka om detta.

Residenta utlänningar som inte arbetar i Spanien, t ex pensionärer, är skyldiga att inlämna en årlig resident skattedeklaration, för att även registreras som skatteresidenta i Spanien. Detta är viktigt för framtida skattekonsekvenser, till exempel; i reavinsthänseende, när du säljer din bostad.

Idag finns utbyte av information mellan kommuner och skattemyndigheten i Spanien, samt mellan skattemyndigheterna i europeiska länder varför det är viktigt att presentera sina deklarationer för att undvika sanktionsavgifter mm.

Funderar du på att skattemässigt flytta från ett europeiskt land, till Spanien, för att uppnå maximal fördel?

Kontakta oss, vi har svaren på hur du ska gå tillväga!