Ett spanskt testamente underlättar byråkratin för dina nära och kära i svåra stunder.

Det är alltid mycket frågor och rykten som cirkulerar gällande arv i Spanien. Till att börja med, vill vi dementera ryktet att den spanska staten beslagtar fastigheter som tillhör icke residenta personer, vid deras dödsfall. Dock kan din familj tvingas genomgå en krångligare byråkrati, i de fall där upprättat testamente ej finns. Vårt råd är att kontakta oss, och tillsammans förbereda för en förenklad arvsprocess och en planerad arvsskatt.

Enligt nya EU direktiv är det också viktigt att i testamentet ange vilket lands lagstiftning som skall gälla vid ett arvsskifte. Regler och lagar är inte de samma i alla länder.

Låt dina arvingar betala minsta möjliga arvsskatt och få minsta möjliga pappersexercis. Planera för detta i ditt testamente, vi har informationen!